Pobyt w uzdrowisku

Wyjazd do uzdrowiska pozwala na wyleczenie poważniejszych schorzeń, ale obecnie może być również traktowany jako doskonały pomysł na wyjazd wypoczynkowy. Po pierwsze w uzdrowiskach można korzystać z coraz większego zakresu specjalistycznych usług. Dodatkowo intensywnie rozwija się również prywatny rynek usług związanych z turystyką zdrowotną. W ten sposób można korzystać z bardzo nowoczesnych klinik zajmujących się zarówno leczeniem jak też rehabilitacją. Atutem takich miejsc jest możliwość korzystania z najbardziej nowoczesnych urządzeń diagnostycznych czy medycznych.

W poszczególnych uzdrowiskach działających na terenie Polski można korzystać zarówno z różnego zakresu oferowanych świadczeń, jak też różnego poziomu świadczonych usług. Generalnie kadra zajmująca się leczeniem to doskonali specjaliści. Jednak nie w każdym ośrodku można liczyć na możliwość korzystania z wysokiej jakości miejsc noclegowych. Przy wyjeździe za prywatne pieniądze warto jest dokładnie zapoznać się z tym, jakie usługi oraz na jakim poziome w danym uzdrowisku będą świadczone. W wielu uzdrowiskach można skorzystać z licznych usług dodatkowych, które znacznie podnoszą jakość takiego pobytu.

Koszty leczenia mogą być przy wyjeździe do uzdrowiska refundowane. Z jednej strony część kosztów jest zwracana, gdy pacjent wyjeżdża na podstawie skierowania od NFZ. Z drugiej strony osoby, które pracują, ale leczą się lub przechodzą rehabilitację mogą korzystać z pełnego zwrotu kosztów wyjazdu do uzdrowiska z ZUS. Oczywiście taki wyjazd jest znacznie bardziej dostępny pod względem finansowym dla większej grupy pacjentów. Z drugiej strony konieczne jest uzyskanie skierowania oraz uzyskanie zgody od lekarz orzecznika, który pracuje w NFZ czy ZUS.