Zakres ubezpieczenia wakacyjnego

Tak jak w przypadku każdej polisy ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczenia wakacyjnego również warto dokładnie przeanalizować umowę przed podpisaniem. To ważne, aby potem nie być zaskoczonym, że za coś ubezpieczyciel nie chce zapłacić. W standardowych ofertach ubezpieczeniowych towarzystwa zastrzegają, że nie pokryją kosztów leczenia związanych z chorobami przewlekłymi, które dokuczały klientowi jeszcze przed wyjazdem.

Podobnie w przypadku leczenia kontuzji, których turysta nabawi się jeszcze przed wyjazdem. Dodatkową ochronę należy też wykupić, jeśli zamierzamy uprawiać sporty, szczególnie ekstremalne, takie jak na przykład skok na bungee czy ze spadochronem. Więcej należy zapłacić za polisę również wtedy, jeżeli jedziemy wspinać się w górach liczymy na to, że ubezpieczenie pokryje koszty akcji poszukiwawczej. Jadą do kraju w którym trwa konflikt zbrojny, też warto dodatkowo się zabezpieczyć. Polisa to bardzo ważna sprawa. Bowiem w razie wypadku bądź nagłej choroby turysta, który trafi do szpitala, nie musi martwić się o to, kto zapłaci za jego leczenie. Wystarczy zadzwonić pod numer podany na polisie i powiadomić ubezpieczyciela o zaistniałej sytuacji. Natomiast w przypadku szybkiej pomocy ambulatoryjnej płaci się za usługę, bierze się rachunek i po powrocie do domu rozlicza się z towarzystwem ubezpieczeniowym, które zwraca koszty, bo ubezpieczenie obejmuje również pokrycie kosztów leków i środków opatrunkowych.


Koszty leczenia i transportu chorego

Wykupując polisę ubezpieczeniową mamy nadzieję, że w czasie naszej podróży zagranicznej ubezpieczyciel pokryje wszystkie koszty leczenia zarówno szpitalnego jak i ambulatoryjnego. Ponadto, liczymy również na transport do kraju w razie takiej konieczności. Oczywiście wszystkie te koszty ponosi ubezpieczyciel, ale w jakim zakresie i co wchodzi w ochronę ubezpieczeniową zależy od wybranej polisy. Standardowe ubezpieczenie nie pokryje kosztów leczenia choroby przewlekłej klienta oraz leczenia kontuzji, która wydarzyła się jeszcze przed wyjazdem za granicę.

Ponadto, dodatkowej ochrony potrzebuje osoba, która zamierza na wycieczce uprawiać sporty ekstremalne. Różnie wygląda też kwestia transportu chorego do kraju, bo przecież jeżeli wypadek jest poważny, w grę wchodzi również pokrycie kosztów transportu chorego do Polski. Natomiast w razie śmierci ubezpieczonego, towarzystwo zapewni transport ciała do kraju. Jednak i tu są pewne ograniczenia. Koszty pokrywane są tylko do wysokości sumy ubezpieczenia. Jeśli są większe, dopłaca oczywiście klient. Dlatego turysta powinien pamiętać, że w praktyce nie opłaca się kupować ubezpieczeń z najniższymi poziomami sumy ubezpieczenia. Szacuje się, że najlepsza kwota, na którą powinniśmy się ubezpieczać w ramach NNW to równowartość 50 tysięcy złotych i więcej. Jeżeli natomiast chodzi o koszty leczenia, optymalna wartość ubezpieczenia to równowartość 80 tysięcy złotych i więcej.