Europejska karta

Wyjeżdżając w zagraniczną podróż należy przede wszystkim zadbać o ubezpieczenie swojego zdrowia. Turyści wyjeżdżający na wakacje do państw UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii powinny pamiętać o zabraniu karty ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ. Jeśli tego nie zrobią, to samodzielnie będą pokrywały całość kosztów ewentualnego leczenia. Taką kartę można uzyskać w NFZ. Tam też otrzymamy  informacje dotyczące systemu opieki zdrowotnej państwa, do którego planujemy wyjazd. Na podstawie tej karty, ubezpieczeni w NFZ mają prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii na takich samych zasadach, jak obywatele tych państw.

W większości przypadków wiąże się to jednak z koniecznością poniesienia części kosztów świadczeń medycznych. Tych kosztów jednak NFZ nam nie zrekompensuje. W razie konieczności skorzystania z zagranicznej opieki zdrowotnej, kartę należy możliwie najwcześniej okazać lekarzowi lub administracji szpitala. Często potrzebny może być też dowód tożsamości lub kopia karty. W wielu zagranicznych miejscowościach wypoczynkowych lekarze przyjmują tylko prywatnie, w związku z tym nie honorują EKUZ. Za ich usługi trzeba zapłacić pełną cenę. Podobnie jak i ratownictwo górskie w wielu krajach, m.in. w Austrii, we Francji, w Czechach oraz na Słowacji, jest w pełni odpłatne. W takim wypadku przyda się dodatkowe ubezpieczenie.


Karta dla każdego

Europejskie karty ubezpieczenia EKUZ są bardzo popularne. W 2010r. NFZ wydał pond 1,3 mln takich kart, a roszczenia zgłaszane do funduszu przez państwa, w których Polacy korzystali w ubiegłym roku ze świadczeń zdrowotnych, wynoszą ponad 179 mln złotych. Jak widać, warto taką kartę mieć przy sobie, bo wbrew pozorom, wypadków i chorób na wakacjach nie brakuje. Kartę taką mogą otrzymać osoby ubezpieczone, czyli: zatrudnione, prowadzące pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, pobierające rentę, a także studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię oraz członkowie rodzin.

Wszyscy wymienieni mogą otrzymać kartę na sześć miesięcy. Natomiast bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie Pracy otrzymują kartę EKUZ na dwa miesiące. Emeryci są w lepszej sytuacji, bo mogą dostać EKUZ na 5 lat. Ponadto, kartę ważną do 6 miesięcy mogą otrzymać kobiety w okresie ciąży lub porodu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia. Kartę ważną do 90 dni dostaną osoby, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję, np. wójta, burmistrza. Aby otrzymać kartę, należy złożyć odpowiedni wniosek do właściwego oddziału NFZ. Oprócz karty wskazane jest także wykupienie ubezpieczenia dodatkowego obejmującego koszty, których w krajach UE nie pokrywa powszechne ubezpieczenie zdrowotne.